Basisscholen zelf verantwoordelijk voor buitenonderhoud

//Basisscholen zelf verantwoordelijk voor buitenonderhoud

Rehobothschool 2

Schoolbesturen opgelet:

door een wetswijziging bent u straks zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van uw schoolgebouw(en). Vanaf 1 januari 2015 dragen de gemeenten het onderhoud van de schoolgebouwen namelijk over aan de schoolbesturen.

De overheid heeft vorig jaar ingestemd met het voorstel tot wetswijziging waarmee verantwoordelijkheid en het budget voor buitenonderhoud en aanpassingen aan schoolgebouwen in het primair onderwijs worden overgeheveld. Vanaf dat moment is het schoolbestuur integraal verantwoordelijk voor het onderhoud en dus de kosten die daarmee gemoeid zijn. De gemeente blijft overigens wel verantwoordelijk voor de uitbreiding en nieuwbouw van scholen.

Nulmeting

Het is logisch dat zowel de gemeente als het schoolbestuur geen verrassingen achteraf willen, dus na de overdracht van de gebouwen. Om dit te voorkomen is het ons advies aan beide partijen om een zogenaamde nulmeting te laten uitvoeren. Hier komen een aantal vragen naar voren, zoals: is het gebouw nog in goed staat of is er achterstallig onderhoud, of zijn er extra reserves nodig? Ons advies aan de schoolbesturen en gemeenten is om de gebouwen ruim voor 1 januari 2015 te laten keuren en inspecteren, dan zijn er geen verrassingen achteraf!

Heldere rapportage

TimeClock kan voor u een kwaliteitsmeting of een 0-meting verzorgen, waarmee de staat van onderhoud wordt vastgesteld. Voor een schoolbestuur is het heel belangrijk om te weten wat de staat van onderhoud van de school­gebouwen is op het moment waarop het schoolbestuur verantwoordelijk wordt voor het buitenonderhoud. Want als er sprake is van achterstallig onderhoud (denk bijvoorbeeld aan asbest of een olietank in de grond), dan kost het onderhoud mogelijk (veel) meer dan het budget dat voor het onderhoud beschikbaar is. De meting bestaat uit een bouwkundige- en installatietechnische keuring volgens NEN 2767. Alle onderdelen komen hier aan de orde en u krijgt een heldere rapportage met daarin een inschatting van de kosten om het achterstallig onderhoud weg te werken.

Staat van onderhoud

TimeClock kan voor schoolbesturen ook een Meerjaren Onderhoudsplanning (MJOP) opstellen, waarmee de huidige onderhoudssituatie in beeld wordt gebracht. Met een MJOP wordt duidelijk wat de staat van onderhoud is van de onderdelen van de schoolgebouwen en wat de kosten zijn om de staat van onderhoud op peil te houden. Door het ‘schuiven’ met onderhoudsmaatregelen kan worden bereikt dat elk jaar ongeveer hetzelfde bedrag aan (groot) onderhoud wordt besteed.

Meerjarenonderhoudsplanning en begroting

Het MJOP is daarnaast een belangrijk document voor het opstellen van de begroting voor de komende jaren. TimeClock kan schoolbesturen ondersteunen bij het regelmatig opstellen van een MJOP en de uitvoering daarvan. Dit wordt gemiddeld één keer per drie jaar uitgevoerd. TimeClock werkt hierbij samen met een (plaatselijk) bouwtechnisch bedrijf dat desgewenst een deel van de daarin opgenomen onderhoudsmaatregelen kan uitvoeren.

2017-10-07T11:00:29+00:00