Licht aan het eind van de tunnel voor onderhoud scholen

/, News/Licht aan het eind van de tunnel voor onderhoud scholen

Scholen in Nederland zien eindelijk licht aan het eind van de tunnel die exploitatie en achterstallig onderhoud heet. De onderwijsraden voor Primair en Voortgezet Onderwijs en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn in principe akkoord over de verdeling van de kosten hiervoor.

Dat meldde Bouwend Nederland eerder deze week. Sinds 2015 draaien gemeenten alleen nog op voor de kosten voor nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen. De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de exploitatie en het onderhoud van hun schoolgebouw(en), maar dit blijkt grote financiële problemen op te leveren. Het geld is er vaak gewoon niet. Gevolg is dat veel scholen het onderhoud noodgedwongen voor zich uit schuiven. Als ze al weten of en wanneer onderhoud nodig is. Lang niet alle schoolbesturen hebben bijvoorbeeld een meerjarenonderhoudsplan (MJOP), een onmisbaar document om inzicht te krijgen in het onderhoud en de bijbehorende kosten.

Als TimeClock hebben we inmiddels flink wat ervaring met het onderhouden en (ver)bouwen van schoolgebouwen. We herkennen ons deels in het beeld dat er het nodige schort aan de kwaliteit van de schoolgebouwen. Het is echter niet alleen kommer en kwel gelukkig. Onze opdrachtgever Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad heeft haar zaken bijvoorbeeld uitstekend op orde. Dat heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat de scholengemeenschap mensen in dienst heeft met kennis van zaken.

Gebrek aan kennis en geld

Laat dat nu vaak een van de twee grootste problemen zijn. Schoolbesturen hebben niet altijd de benodigde kennis van zaken op dit gebied. Mensen met bouwkundige kennis die vrijwillig zitting willen nemen in een schoolbestuur zijn lastig te vinden. Daarnaast zorgt schaalvergroting van de schoolbesturen ervoor dat dergelijke zaken ook eigenlijk niet meer te behappen zijn voor vrijwilligers. Dus wordt steeds vaker de hulp ingeroepen van externe professionals.

Het andere probleem is geld. Schoolbesturen hebben zelden een flinke zak euro’s beschikbaar om de boel eens lekker aan te pakken. Alleen het hoognodige wordt gedaan, terwijl scholen gemiddeld al meer dan 35 jaar oud zijn. Dat levert natuurlijk problemen op, met name ook voor het binnenklimaat van de school. Waar wij ook regelmatig tegenaan lopen, is dat schoolbesturen niet willen investeren in onderhoud als niet duidelijk is wat de terugverdientijd is.

Tips

Toch hoeven schoolbesturen die problemen hebben met het onderhoud van hun gebouw(en) niet te wanhopen. Er zijn wel degelijk mogelijkheden om deze uitdaging op een goed manier het hoofd te bieden. En dat kost veel minder dan men vaak denkt. Sterker nog, aan de hand van de onderstaande drie tips kan het zelfs geld opleveren.

  1. Laat een MJOP opstellen of updaten én uitvoeren

Dé manier om inzicht te krijgen in de bouwtechnische staat van de school is het laten opstellen van een meerjarenonderhoudsplan. Hieruit komen meteen de zwakke plekken naar voren en kun je een goede onderhoudsplanning maken. In het MJOP wordt ook een kostenanalyse gemaakt, die vervolgens wordt vertaald naar het onderhoudsplan. Dankzij het MJOP is dus duidelijk wat wanneer moet gebeuren en hoeveel dat kost. Extra aandachtspunt is om die uitvoering ook echt op te nemen in de begroting. Het voorkomt onverwachte en vaak veel hogere kostenposten op langere termijn. Meer informatie is hier te vinden.

  1. Geef aandacht aan verduurzaming en binnenklimaat

Met het Energieakkoord in het achterhoofd is het van groot belang om met het oog op de toekomst schoolgebouwen te verduurzamen. De eisen richting energieneutraliteit worden steeds strenger. Initiatieven als Energieke Regio en het concept Frisse School kunnen hierbij van grote waarde zijn om onderhoud te combineren met verduurzaming. Dat scheelt geld want die hoge energierekeningen behoren dan snel tot het verleden. Doordat het binnenklimaat verbetert, gaan de prestaties van de kinderen vaak ook omhoog.

  1. Zoek naar geschikte subsidies

Met name op het gebied van duurzaamheid zijn verschillende ‘potjes’ voor subsidie die school besturen kunnen aanspreken. We noemen er twee en eentje die eraan komt.

– Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) van het ministerie van Economische Zaken. Hiermee is een tegemoetkoming mogelijk voor de aanschaf van zonneboilers, pelletkachels, warmtepompen en biomassaketels. De pot voor 2017 is gevuld met 70 miljoen euro. Meer info: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie.

– Subsidie Green Deal Scholen. Gebrek aan kennis is vaak een van de problemen binnen schoolbesturen. Het inhuren van die kennis voor een goed advies is echter kostbaar. Dat geld kan niet in onderhoud of verduurzaming worden geïnvesteerd. Daarom heeft de overheid deze subsidie in het leven geroepen, waarbij scholen tot 50 procent en maximaal 3.500 euro subsidie kunnen krijgen voor de advieskosten. Meer info: https://www.greendealscholen.nl/vraag-subsidie-voor-advies-aan.

– Invest-NL. Deze investeringsinstelling van de overheid gaat naar verwachting in 2018 van start. Met een startkapitaal van 2,5 miljard euro wil de overheid onder meer maatregelen voor verduurzaming ondersteunen. Minister Dijsselbloem liet aan de Volkskrant al weten dat het energiezuiniger maken van schoolgebouwen zeker tot de mogelijkheden van Invest-NL behoort. Zeker iets voor schoolbesturen om in de gaten te houden.

Meer suggesties voor het aanspreken van financiële middelen? Laat het weten.

By | 2017-10-07T11:00:12+00:00 april 21st, 2017|Meerjarenonderhoudsplan, News|0 Comments

Leave A Comment