Nuttige inzichten in je bedrijf door doelen te stellen

//Nuttige inzichten in je bedrijf door doelen te stellen

Soms is het goed om even afstand te nemen en je bedrijf onder de loep te nemen. Onze ervaring is dat het vaak heel nuttige inzichten oplevert. Want het klinkt heel logisch, maar de kracht van doelen stellen komt pas tot uitdrukking als je ze ook echt probeert te halen.

Het eerste kwartaal is voorbij en dat is hier een mooi moment voor. Behalve alle ‘mindere’ zaken als het betalen van belastingen en de BTW, kun je de bedrijfsdoelen er weer eens bij pakken. Hebben we onze doelstellingen op korte termijn gehaald? En liggen we op schema voor de doelen op de langere termijn? Loopt ‘kwaliteit leveren’ nog steeds als een rode draad door al onze doelstellingen? En is iedereen zich daar voldoende van bewust? Zomaar wat vragen die je jezelf kunt stellen. Vragen wij onszelf in ieder geval wel regelmatig stellen.

Bij TimeClock werken we met het 4DX-model van Covey. In het kort: je stelt een Waanzinnig Belangrijk Doel (WBD) en die gebruik je als paraplu voor enkele andere, goed meetbare doelstellingen. Deze subdoelen zijn vaak voor de korte termijn. Denk bijvoorbeeld aan een bepaalde omzet of een x-aantal nieuwe klanten aantrekken.

Wees kritisch

Dergelijke doelen stellen heeft nog een ander voordeel. Het dwingt je namelijk om af en toe eens een stap terug te doen en kritisch naar je bedrijf te kijken. Gaat alles nog zoals ik het graag wil, zijn er knelpunten die ik echt moet gaan aanpakken, leveren we de kwaliteit die we beloven? Zomaar wat vragen die het bedrijf verder kunnen helpen.

Bedrijfsgroei is simpel gesteld het huidige WBD van ons bedrijf. Belangrijke poten hieronder zijn bijvoorbeeld groei in het personeelsbestand en de zichtbaarheid van het bedrijf. Goede mensen vinden die goed bij het bedrijf passen, is een van de moeilijkste opgaves die je als ondernemer hebt. Met een nieuwe collega in aantocht hopen we erin geslaagd te zijn dit doel voor de korte termijn gehaald te hebben. Maar daarover later meer 😉.

Ook de zichtbaarheid van het bedrijf vertoont een stijgende lijn. Steeds meer mensen weten ons te vinden, zowel online als offline. Dat moet uiteindelijk ook meer werk moet gaan opleveren, al is dat wat lastiger te meten. De signalen die we krijgen zijn echter positief.

Concreet maken

Heb je nog geen doelstellingen voor je bedrijf? Ga gewoon eens een uurtje brainstormen. Stel jezelf in ieder geval de vragen ‘waar wil ik naartoe?’ en ‘hoe wil ik dat bereiken?’. Maak het vervolgens concreet met meetbare doelen, zoals een bepaalde omzet of een bepaalde hoeveelheid bezoekers op je website. Met dergelijke concrete doelen in het achterhoofd zul je zien dat je veel gerichter te werk gaat om ze te bereiken.

By | 2017-10-07T11:00:12+00:00 april 14th, 2017|Bedrijfsgroei|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment