Brandveiligheid

//Brandveiligheid
Brandveiligheid 2017-10-07T11:00:05+00:00

Branden zijn helaas niet altijd te voorkomen. Een gebouw bij brand beheersbaar kunnen ontruimen, is daarom van groot belang. In het Bouwbesluit wordt uitgebreid ingegaan op regels omtrent de brandveiligheid.

Belangrijke uitgangspunten bij het advies van TimeClock zijn:
• Snelle en volledige evacuatie door veilige, onafhankelijke vluchtwegen met voldoende capaciteit.
• Compartimentering om te voorkomen dat een brand zich kan ontwikkelen of zich kan uitbreiden.
• Een eventuele brand, met behulp van de brandweer, zoveel mogelijk beperken tot het eigen perceel en brandoverslag te voorkomen naar naburige gebouwen.

Wij hebben de ervaring om gebouwen zodanig brandveilig te maken dat het Kiwa brandveiligheidskeurmerk kan worden afgegeven. Brandweer Haaglanden heeft in samenwerking met kwaliteitszorgbedrijf Kiwa Nederland het keurmerk Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB) ontwikkeld. Een gebouw wordt geïnspecteerd op basis van het Kiwa BGB opnamerapport. Het BGB kan worden toegepast bij bestaande bouw en ook nieuwbouw. Leuke bijkomstigheid: het heeft tevens de mogelijkheid tot korting op de brandverzekering.